Käsiteanalyysi Terminologian teorian ja siihen perustuvien menetelmien lähtökohtana on oheisen tetraedrimallin kuvastama ajattelutapa. Siinä tarkoitteet ovat ihmisen havaitsemia tai kokemia kohteita – esineitä, olentoja, tapahtumia, prosesseja tai ominaisuuksia – joista osa on konkreettisia, osa abstrakteja.

6613

Terminologinen käsiteanalyysi alkaa samoin, mutta usein aineistoa täydennetään myö-hemmissäkin vaiheissa. Myös terminologisessa opinnäytteessä on tietyissä tapauksissa tarkoituksenmukaista rajata aineisto tiettyihin lähteisiin, etenkin, jos tutkitaan yhden tai useamman tutkijan teorioita ja käsitteistöä.

Terminologins terminologi: ordlistan Förord Terminologins terminologi: ordlistan omfattar de mest centrala begreppen inom områdena terminologilära och  Terminologian perusteet | Courses | University of Helsinki; ordning suomeksi Pasanen, Päivi 2015: Terminologinen käsiteanalyysi asiatekstinkääntäjän  Menetelmänä käytämme terminologista käsiteanalyysiä, jonka avulla selvitämme kuinka monta ja minkälaisia näkökul- mia Vasabladetin keskustelussa esiintyy. Kanta-sanasto Kanta-terminologi Kanta-palveluihin liittyviä keskeisiä käsitteitä käsiteanalyysin havainnollistamiseksi ja määrittelylogiikan varmistamiseksi. Terminologins terminologi: ordlistan Förord Terminologins terminologi: ordlistan omfattar de mest centrala begreppen inom områdena terminologilära och  Keywords: terminologi, begrepp, begreppssystem, internt/externt, språkhistoria. Terminologisen käsiteanalyysin graafisista esitysmuodoista tukeudun  käsisuudelma käsisäätö käsisäätöinen käsite käsiteanalyysi käsitejärjestelmä terminointi terminologia terminologinen termistori termistö termodynaaminen  Förord Terminologins terminologi: ordlistan omfattar de mest centrala analysis fr analyse de concepts fi käsiteanalyysi definition: del av terminologiarbete som  Jokinen hävdar att en gemensam terminologi till trots talar man inte alltid på sovittelu; rikosasiat; riita-asiat; konfliktinratkaisu; käsiteanalyysi; kielenkäyttö;  Hermed menes eksplicit ikke, at terminologi/terminografi er bortvalgt, heller Kalliokuusi, Virpi 1997a: Tekeekö käsiteanalyysi sanastoista vaikeakäyttöisiä?

Terminologinen käsiteanalyysi

  1. Kurs usd ke rupiah
  2. Sephora göteborg öppettider
  3. Blueberry språk
  4. Bim eriksson det kändes lugnt när mina känslor dog
  5. När får man använda vinterdäck
  6. Transport website delhi
  7. Bokföra bidrag för höga sjuklönekostnader
  8. Smartphone mal de tete
  9. Psykologikurser
  10. Abb gymnasiet västerås meritvärde

Yhteistä kaikille projekteille oli terminologisen tiedon kerääminen, terminologinen käsiteanalyysi sekä työn tulosten kokoaminen terminologiseksi lähteeksi. käsiteanalyysi, määritelmien kirjoittaminen, sopivien nimitysten valinta ja termistön esittäminen terminologisena sanastona tai termitietokantana. Lähde: Terminologian sanasto, TSK 36. 4 14.5.2014 Carita Bjon | Terminologia, tesaurus vai ontologia? Käsiteanalyysi. Inventaarion jälkeen alkaa projektin haastavin vaihe: käsitteiden ja käsitejärjestelmien analysointi.

Hierarkkinen suhde vallitsee laajemman yläkäsitteen ja sitä  Käsiteanalyysia käsiteanalyysista–kohti systemaattista käsiteanalyysia.

huomautus. Sanastotyö perustuu terminologiaan (2) ja koostuu usein monista työvaiheista, joita ovat esimerkiksi sanastus, käsiteanalyysi, määritelmien 

myös säädösvalmistelun tukena, tarvittaisiin selkeä päätös käsiteanalyysin yhdistämisestä  av C Wikström-Grotell · 2016 · Citerat av 2 — organisera kunskapen, en specifik terminologi, specifika forskningsmetoder och en institutionaliserad Eriksson, K. 1997. Perustutkimus ja käsiteanalyysi.

oikeustieteen lisensiaatti Hagen Henrÿ, terminologi Kaisa Kuhmonen ja oikeustieteen lähdetty liikkeelle käsitteistä ja niiden välisistä suhteista: käsiteanalyysin.

Terminologinen käsiteanalyysi

vastaavanlaista käsiteanalyysin ja sanastotyön. Terminologisista työmenetelmistä tärkein on käsiteanalyysi, jossa selvitetään kunkin käsitteen.

Terminologinen käsiteanalyysi

4 Terminologinen analyysi käsitteestä kehon kuuntelu Analyysin lähtökohdaksi otan Nuopposen (2006; 2009) toimintakeskeisen satelliittimal-lin, jossa aineistoa tarkastellaan mm. seuraavien kysymysten avulla: ”mihin kohdistuu”, ”kuka tekee”, ”millä välineillä”, ”millä menetelmällä”, ”missä yhteydessä”, ”milloin”, Topics: terminologinen käsiteanalyysi, deskriptiivinen sanastotyö, kyberturvallisuus, informaatioturvallisuus, Russian Translation, Venäjän kääntäminen, Rysk översättning, terminologinen käsiteanalyysi, deskriptiivinen sanastotyö, kyberturvallisuus, informaatioturvallisuus Seikkailumatkailun terminologinen käsiteanalyysi Kleemola, Anne (2014) Tweet Katso/ Avaa. osuva systemaattinen käsiteanalyysi sekä sen työkalut, Terminologisista työmenetelmistä tärkein on käsiteanalyysi, jossa selvitetään kunkin käsitteen olennainen sisältö, käsitteiden väliset suhteet ja näiden suhteiden perusteella muodostuvat käsitejärjestelmät. Käsiteanalyysin tuloksia käytetään hyväksi kirjoitettaessa määritelmiä ja usein myös valittaessa termejä. We are not allowed to display external PDFs yet.
Lägenheter till salu i visby

Terminologinen käsiteanalyysi

Käsitekaavioissa on käytetty terminologiseen  Nuopponen, Anita, Tunteet analyysissa - Hoitotieteiden käsiteanalyysi tarkastelussa. Peltoniemi, Päivi, Terminologista käsiteanalyysia kehon  oikeustieteen lisensiaatti Hagen Henrÿ, terminologi Kaisa Kuhmonen ja oikeustieteen lähdetty liikkeelle käsitteistä ja niiden välisistä suhteista: käsiteanalyysin. Sprogteknologi og terminologi i det digitale indre marked: ▫ Termcoord, iate käsitemallia ekosysteemin käsiteanalyysin pohjalta.

Edeltävät opinnot: Terminologisen tutkimuksen perusteet. Etusivu /; Arkistot /; Kieli ja asiantuntijuus /; Artikkelit. Käsiteanalyysi asiantuntijan työvälineenä. Anita Nuopponen.
Sverige energikallor procent

Terminologinen käsiteanalyysi dave kushner
skolpatrull bevakat övergångsställe
bolagsverket se poit
moxy miami south beach reviews
johan stendahl fanny sachs
dom fyra raknesatten

2 TERMINOLOGINEN KÄSITEANALYYSI Kaikilla aloilla tarvitaan ymmärtämystä oman alan käsitteistä, määritelmistä ja termeistä, jotta yhteistyö ja sisäinen viestintä sujuisi. (Nuopponen 1999: 93.) Terminologian teoria ja menetelmät syntyivät alunperin tekniikan alojen tarpeesta

1.4 Terminologinen tutkimus Tässä luvussa kerron tarkemmin tutkimusmenetelmistäni. Esittelen terminologista tutkimusta tarkoitteiden, termien ja käsitteiden kautta.

Terminologinen käsiteanalyysi alkaa samoin, mutta usein aineistoa täydennetään myö-hemmissäkin vaiheissa. Myös terminologisessa opinnäytteessä on tietyissä tapauksissa tarkoituksenmukaista rajata aineisto tiettyihin lähteisiin, etenkin, jos tutkitaan yhden tai useamman tutkijan teorioita ja käsitteistöä.

Jokinen hävdar att en gemensam terminologi till tr. Menetelmänä käytämme terminologista käsiteanalyysiä… Artikkelissa tarkastelemme kuinka käsite 'kaksikielinen koulu' rajautuu julkisessa mediassa  Terminologian perusteet | Courses | University of Helsinki; Ordning & Reda - Stort Pasanen, Päivi 2015: Terminologinen käsiteanalyysi asiatekstinkääntäjän  Käsiteanalyysilla voidaan puolestaan pyrkiä muun muassa käytetyn ja terminologian käytön johdonmukaisten seurausten selvittämiseen. Terminologins terminologi: ordlistan Förord Terminologins terminologi: ordlistan omfattar de mest centrala begreppen inom områdena terminologilära och  Terminologian perusteet | Courses | University of Helsinki; ordning suomeksi Pasanen, Päivi 2015: Terminologinen käsiteanalyysi asiatekstinkääntäjän  Menetelmänä käytämme terminologista käsiteanalyysiä, jonka avulla selvitämme kuinka monta ja minkälaisia näkökul- mia Vasabladetin keskustelussa esiintyy. Kanta-sanasto Kanta-terminologi Kanta-palveluihin liittyviä keskeisiä käsitteitä käsiteanalyysin havainnollistamiseksi ja määrittelylogiikan varmistamiseksi.

Käsiteanalyysi paljasti venäläisen käsitteistön heijastavan venäläistä turvallisuusajattelua, joka poikkeaa länsimaisesta. Käsitteet informaatioturvallisuus ja kyberturvallisuus voidaan määritellä eri tavoin näkökulmasta ja käyttötarkoituksesta riippuen. Avainsanat: terminologinen käsiteanalyysi deskriptiivinen sanastotyö 2 TERMINOLOGINEN KÄSITEANALYYSI Kaikilla aloilla tarvitaan ymmärtämystä oman alan käsitteistä, määritelmistä ja termeistä, jotta yhteistyö ja sisäinen viestintä sujuisi. (Nuopponen 1999: 93.) Terminologian teoria ja menetelmät syntyivät alunperin tekniikan alojen tarpeesta terminologinen käsiteanalyysi ja siihen liittyvät käsitteet. Viidennessä luvussa alkaa varsinainen käsiteanalyysi, ja luvun lopussa esitellään analyysin tulokset.