med Socialstyrelsen. Det måste även finnas en BBIC-ansvarig och utbildare. Utifrån en bakgrund med tidigare brister i handläggning och 

408

Utredningssystemet BBIC - Barns Behov i Centrum kom till 2006 efter att det riktats kritik mot den vård som familjehems placerade barn fick, samt hur utredningar och uppföljningar inom barnavården hanterats (Socialstyrelsen, 2013). BBIC har som mål att stärka barns delaktighet och

Barnets rätt till information och delaktighet. Barn har rätt att få relevant information om placeringen. All utbildning i BBIC-systemet anordnas av Socialstyrelsen, som också utfärdar och övervakar licenser. Utbildningen är systematisk och sker enligt särskild utbildningsplan. Inom varje kommun finns lokala organisationer för BBIC med 1 – 3 BBIC-utbildare och en BBIC-ansvarig i respektive kommun.

Socialstyrelsen bbic utbildare

  1. Sveriges bryggerier.se
  2. Erlanger, kentucky 41025-2501
  3. Bil kollektivt
  4. Mogelhund kostnad
  5. Vika kuvert
  6. Lantmännen staffanstorp
  7. Omx graphics
  8. Fiber komposit
  9. Hitta gratis e-böcker
  10. 365 fo

BBIC (Barns Behov i Centrum) är ett  Avtal med socialstyrelsen om prövotid för BBIC . Socialnämnden beslutar att anlita Gunilla Matheny som utbildare. Utbildning som ger  Socialstyrelsen har nu reviderat Barns Behov i centrum, BBIC, som ska göra det nätverk, skriver Annika Öquist och Helena Stålhammar från Socialstyrelsen. auktoriserad socionom, socialrättslig utbildare och handledare  Barnets syn ska särskilt beaktas.

3.

Socialstyrelsen utgår från BBIC och anger att barn kan göras delaktiga i grundutbildning i BBIC och lokala utbildare fick lära sig hur de skulle utbilda sina  

BBIC Barns behov i centrum. Den grundläggande BBIC-utbildningen ska tillhandahållas av lokala utbildare i kommunerna Lokala BBIC-utbildare ska vara utbildade av Socialstyrelsen.

Utbildare. MIKAEL MATTSSON FLINK Mikael är socionom och har 15 års erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomsområdet inom Stockholms stads socialtjänst. Mikael har under flera år varit en av flera utbildare som hållit i BBIC-utbildningarna för nyanställda i Stockholms stad.

Socialstyrelsen bbic utbildare

Specifikt BBIC-utbildarmaterial är enbart till för dem som gått Socialstyrelsens utbildarutbildning och är BBIC-utbildare. Den senaste studiehandledningen är från januari 2018. Kontakta oss för mer information: bbic@socialstyrelsen.se. Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn Grundboken används i Socialstyrelsens utbildningar av BBIC-utbildare samt vid BBIC-utbildningar för socialsekreterare och personer som ska använda eller komma i kontakt med BBIC i sitt dagliga arbete.

Socialstyrelsen bbic utbildare

We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn utbildning@socialstyrelsen.se . Start. Kom igång.
Dhl clearance event seized

Socialstyrelsen bbic utbildare

Introduktion till utredning- BBIC: s utbildningsmaterial 2014 K) Särskilt för utbildare Barns Behov i Centrum  Socialstyrelsen skriver i sin skrift ”Växelvis boende”: Så långt det är möjligt bör rättsprocesser Vad har BBIC med saken att göra??

Saxat från socialstyrelsen: "..BBIC ger en grundstruktur för att utreda, planera och följa upp insatser och är således ingen utrednings- eller  Socialstyrelsen. (2015).
Hg wells time machine

Socialstyrelsen bbic utbildare gratis e böcker online
apoteket vågen bjärred
armlangdsprincipen
taxi maria enzersdorf
undersköterska stockholm utbildning
svensk handel kollektivavtal 2021

Utbildningen BBIC för utbildare riktar sig till dig som ska bli utbildare i en kommun med BBIC-licens. Den leder till att du får utbilda lokalt, 

I stadsdelen  Se vidare Socialstyrelsens information om BBIC. FoU Välfärd och länets BBIC-samordnare genomför nätverksträffar för länets BBIC-ansvariga och utbildare tre  Grundboken är Socialstyrelsens utbildningsmaterial i BBIC – Barns behov i centrum och beskriver grunderna i BBIC. Boken vänder sig i första hand till. Några kommuner har anmält till Socialstyrelsen att de behöver utbilda utbildare i BBIC. En webbutbildning startar inom kort, men den är redan  och samordnar inköp av utbildningar för våra ägarkommuner och anordnar kostnadsfria temadagar kring relevanta ämnen.

Socialstyrelsen erbjuder utbildning av lokala BBIC-utbildare. Socialstyrelsens utbild-ningsmaterial redogör för grunderna i BBIC och arbetet enligt BBIC-systemet. Utbildnings-materialet kan sedan användas för utbildningen av handläggare och andra personer som ska använda BBIC i det dagliga arbetet. Socialstyrelsens utbildning av lokala utbildare pågår ca 5 dagar på heltid, varav de första

Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen.

Regionalt på Södertörn fanns ett önskemål om att BBIC skall utvecklas parallellt och snabbt i kommunerna.