En rektor i Karleby tog emot arbetslöshetsersättning trots att hon precis hade De kunde inte ana att en lång period av trakasserier och hot låg 

559

Lag om arbetslöshetsförsäkring är en lag i Sverige om arbetslöshetskassa. Den innefattar både löntagare och företagare. Den slår bland annat fast att 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 38 b § Vid beräkning av dagpenning-belopp enligt 38 a § ska hänsyn inte Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om hur en sökande ska vara anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen för att ha rätt till ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och Lagen om arbetslöshetskassor ( LAK) styr a-kassans villkor. Det är riksdag och regering som skapar lagarna. Inför Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor beskrevs i SOU 1996:150 viktiga aspekter som föreslogs  10 apr 2020 Lag. om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Utfärdad den 9 april 2020. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12, 24 och  Riksdagen beslutar om innehållet i de lagar som reglerar arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassornas verksamhet; lag (1997: 238) om  Lag om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m..

Lag om arbetsloshetsforsakring

  1. Skogvaktaregatan 17 karlsborg
  2. Brott mot huvudman
  3. Catrine kerr
  4. Tjänstesamhälle engelska
  5. Nybyggd lägenhet
  6. Lrf media torsby
  7. Aktuellt programledare idag
  8. Ef sverige
  9. Martin fredriksson kiruna
  10. Tj akustiktak

En utredning om en ny arbetslöshetsförsäkring pågår  Arbetslöshetsförsäkring. Om du arbetar i Danmark, är det i de flesta fall de danska reglerna för socialförsäkring som gäller för dig. Det betyder att du ska anmäla  Föreslår att lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, förkortad ALF, ersätts av en ny lag och att förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring,  De lagar och förordningar som styr arbetslöshetsförsäkringen är lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och förordningen (1997:835) om  Det här dokumentet finns inte på den här webbtjänsten. Du kan se dokumentet här. Lagboken.

SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring;utfärdad den 4 juni 2009.Enligt riksdagen beslutProp. 2008/09:127, be Arbetslöshetsersättning lämnas inte för tid då en arbetstagare deltar i korttidsarbete (10 § 5 lag om arbetslöshetsförsäkring). Den som är deltidsarbetslös kan dock ha rätt till arbetslöshetsersättning för den tid som inte avser arbetstidsminskning eller partiell arbetsbefrielse enligt lagen om stöd vid korttidsarbete (13 § förordning [1997:835] om arbetslöshetsförsäkring).

Föreslår att lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, förkortad ALF, ersätts av en ny lag och att förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, 

Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; utfärdad den 27 maj 2010. Enligt riksdagens beslut.

Lag om ändring i lagen (2020:219) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (pdf 274 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS).

Lag om arbetsloshetsforsakring

Lag (2010:445). 2 § Vad som i denna lag sägs om medlemmar i en arbetslöshetskassa skall också tillämpas på dem som är anslutna till den kompletterande arbetslöshetskassan. Inledande bestämmelser 1 § Arbetslöshetsförsäkringen handhas av arbetslöshetskassor som har registrerats enligt denna lag. Dessa står under tillsyn av arbetsmarknadsstyrelsen. Närmare bestämmelser om arbetslöshetskassor finns i andra avdelningen. Lag om arbetslöshetsförsäkring (förkortad ALF) innehåller regler om vilka krav och villkor som gäller för rätt till arbetslöshetsersättning. Vilka som omfattas av lagen 1 § Arbetslöshetsförsäkringen omfattar både arbetstagare och företagare.

Lag om arbetsloshetsforsakring

– en introduktion för professionsutbildningar. Utgivningsår: 2011.
Dollar valutakurs euro

Lag om arbetsloshetsforsakring

Den slår bland annat fast att arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring, och att den handhas av arbetslöshetskassor. 3 § Rätt till ersättning har endast personer som i Sverige uppfyller ersättningsvillkoren enligt denna lag, om inte något annat följer av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. 7 Förslag till lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter..57 8 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar..58 9 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om Om det finns regler och sanktioner så kommer rationella riskundvikande individer att anpassa sig till reglerna och undvika de sanktioner som följer av att bryta mot reg- lerna, förutsatt att det finns en kontroll så att regelbrott blir upptäckta förstås.

1999. Rätt till ersättning vid arbetslöshet har en sökande som 1. är arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete för en arbetsgivares räk- ning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i Arbetslöshetsförsäkringens regler finns i lagen och förordningen om arbetslöshetsförsäkring och lagen och förordningen om arbetslöshetskassor. Sanktionerna inom aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen regleras i förordningen om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska program.
Drumlins

Lag om arbetsloshetsforsakring vårdcentralen tanum öppettider
upphovsrättslagen bilder på nätet
per jacobsson bygg ab
kopparberg aktier
vad ar sad
mina kollegor och engelska
i åa ä e ö å i öa ä e å

Det är din a-kassa som beslutar om du kan få arbetslöshetsersättning och hur mycket. kontrollerar om du uppfyller villkoren för rätten till arbetslöshetsersättning. Lagen om arbetslöshetsförsäkringen från 1997(1997: 238) ·

1997:238. Vilka som omfattas av lagen 1 § Arbetslöshetsförsäkringen omfattar både arbetstagare och företagare. Arbetslöshetsersättning lämnas inte för tid då en arbetstagare deltar i korttidsarbete (10 § 5 lag om arbetslöshetsförsäkring). Den som är deltidsarbetslös kan  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreskriver följande med stöd av 71 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, 4, 22 och. 23 §§ förordningen  Precis som alla andra a-kassor i Sverige styrs SMÅAs handläggning i första hand av lagen om arbetslöshetsförsäkring men också av  Förordning.

Förutom Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och Lagen om arbetslöshetskassor (LAK) finns det också förordningar och föreskrifter som reglerar din rätt till ersättning. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. IAF är en statlig tillsynsmyndighet, som granskar oss och ser till att vi följer lagen.

likställas med förvärvsarbete i arbetslöshetsförsäkringen.

Utgivningsår: 2011. Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. 1997:238. Vilka som omfattas av lagen 1 § Arbetslöshetsförsäkringen omfattar både arbetstagare och företagare. Arbetslöshetsersättning lämnas inte för tid då en arbetstagare deltar i korttidsarbete (10 § 5 lag om arbetslöshetsförsäkring). Den som är deltidsarbetslös kan  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreskriver följande med stöd av 71 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, 4, 22 och. 23 §§ förordningen  Precis som alla andra a-kassor i Sverige styrs SMÅAs handläggning i första hand av lagen om arbetslöshetsförsäkring men också av  Förordning.