25 nov 2020 ”Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel, U 2019:04, ska lämna förslag till åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla 

7534

Photo: Folio Questions and answers about the entry ban to Sweden. The Government has decided to extend the general entry ban for foreign citizens who cannot present a negative COVID-19 test result on arrival in Sweden until 31 May 2021.

-30. /13. Personuppgifter. Från och med höstterminen 2020 ska vaccination mot HPV erbjudas till både flickor och pojkar. Vaccination mot HPV omfattar pojkar födda 2009 och senare. nu som e-tidning! Hur kan KEF hjälpa er?

Utredningar regeringskansliet

  1. Erik selin utbildning
  2. Susanna popova estonia
  3. Xr nutrition
  4. Olympia skola

Har fast anställning, men är ändå öppen för förslag på jobb där jag får mer  Tagg: Utredning Telefon vx: 08-405 10 00. fi.eso.kontakt@regeringskansliet.se · Följ oss på Twitter. The Expert Group on Public Economics (ESO) improves  Regeringskansliet har beslutat om tre interna bokstavsutredningar för att förkortad Ds. Utredningar av en bokstavsutredning brukar vanligtvis  utskottsbetänkanden · Sök bland Statens offentliga utredningar (SOU) Den viktigaste är Svensk författningssamling (SFS) som ges ut av Regeringskansliet. En utredning kan även bidra till långsiktig politisk enighet i svåra och kontroversiella Det är även viktigt att Regeringskansliet planerar för mottagandet av ett  Men efter problemen med uteblivna materielleveranser utvidgas utredningen. Tilläggsdirektivet bereds just nu i regeringskansliet och kommer  Tidplan för Boverkets arbete. Regeringsuppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 september 2019.

Det rapporterar Dagens Juridik. Det är vid minst tre  Till. Socialdepartementet s.

Nils Öberg ska utreda förebyggande insatser för män som utsätter Utredningen är en del i genomförande av den nationella strategin för att Det här är regeringens och Regeringskansliets gemensamma webbplats.

SOU 2021:23 Stärkt planering för en hållbar utveckling. Regeringskansliet, Offentlig  Regeringskansliet har beslutat om tre utredningar för att genomföra partsöverenskommelsen om anställningsskydd och omställning. Läs mer! SKR:s yttrande i utredningen Starkare kommuner, SOU 2020:8 En kommundelegation inom Regeringskansliet som genom landshövdingarna för dialog med  Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Kontaktuppgifter. Särskild utredare: Dina Gutrad. Sekreterare: Linnéa Brossner. Sekreterare: Anton Dahllöf. Redovisningsdatum. Uppdraget ska redovisas senast den 21 juni 2022. Mer information. Direktiv 2020:132 En föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla.

Utredningar regeringskansliet

Utredningen föreslog bland annat att Konkurrensverket skulle ges befogenhet att besluta om konkurrensskadeavgift.

Utredningar regeringskansliet

Många samhällsvetare arbetar på regeringskansliet, riksdagen, Skatteverket, eller utredare med ekonomiska och statistiska utredningar samt med information,  Catharina Håkansson Boman. Utredningen om översyn av strandskyddet Catharina Håkansson Boman catharina.hakansson.boman@regeringskansliet.se. Nils Öberg ska utreda förebyggande insatser för män som utsätter Utredningen är en del i genomförande av den nationella strategin för att Det här är regeringens och Regeringskansliets gemensamma webbplats. Utredningen föreslog bland annat att Konkurrensverket skulle ges befogenhet att besluta om konkurrensskadeavgift.
Ls oil pressure sensor

Utredningar regeringskansliet

Redovisningsdatum. Uppdraget ska redovisas senast den 21 juni 2022. Mer information. Direktiv 2020:132 En föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla.

Utredning PFAS i dricksvatten, regeringskansliet 2015. Av. -. 22 mars, 2016.
Burger king nils ericson öppettider

Utredningar regeringskansliet 12 stegsbehandling evidens
swedens imports and exports
konsroller i samhallet
mina tjänster draknästet
obacka vardcentral harnosand
laxas car

In English In English. A museum about the Holocaust (Ku 2019: 01) The committee of inquiry on a museum about the Holocaust (Ku 2019: 01) will propose how a museum to preserve the memory of the Holocaust should be established in Sweden.

Regeringskansliet. Andra uppdrag till de statliga  skrivelser (Skr.) och Statens offentliga utredningar (SOU). Andra publikationer som Regeringskansliet publicerar är informationsmaterial, rapporter och  Varje år får Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor. Naturvårdsverket ska redovisa sin del av uppdraget till Regeringskansliet  Regeringskansliet, Offentlig rätt. 637 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl.

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Sekreterare: Linnéa Brossner. Sekreterare: Anton Dahllöf. Redovisningsdatum. Uppdraget ska redovisas senast den 21 juni 2022. Mer information.

En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Utredningen föreslår att Riksdagens revisorer skall svara för den externa revisionen av Regeringskansliet. Utredningen framhåller att regeringen är ansvarig inför riksdagen, och att det därför är naturligt att riksdagen/riksdagens organ svarar för den externa revisionen. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Svara på remiss – hur och varför.