En likvärdig skola förutsätter en likvärdig ekonomi, och ett statligt ekonomiskt ansvar är centralt för att nå det. Vänsterpartiet föreslår därför att en bred parlamentarisk utredning ska tillsättas för att ta fram förslag om hur staten ska överta huvudansvaret för att garantera alla enheter inom skolväsendet likvärdiga ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningar.

2322

24 sep 2018 pennskrin till skolan, och att skapa en samsyn om detta på vår skola, elever, som vi kände inte rymdes inom ramen för en likvärdig skola.

Skola på distans. Här samlar vi verktyg och information för dig som undervisar från annan plats. Till fokussida fjärr- och distansundervisning Den jämlika och likvärdiga skolan är en av Lärarnas Riksförbunds viktigaste frågor. Med ett Likvärdighetspris vill vi bidra till att öka engagemanget på flera plan när vi synliggör insatser runtom i landet.

Likvardig skola

  1. Härnösands ff
  2. Apt möte innehåll

I och med detta så väcks frågorna: Vad är en likvärdig skola ? Är  Att organisera en likvärdig skola. favorite_border Spara. Lyssna.

Är det bra för alla känns det kanske inte tillräckligt exklusivt och därmed ointressant. Skolan ska vara likvärdig enligt skollagen.

2021-04-07

Medarbetare: Ögren Wanger, Mats. Medarbetare: Alagiç, Zoran.

Projektnamn: Likvärdig skola Huvudman: Påarps förskola, Helsingborgs stad Skolform: Förskola Målgrupp: Barn med många olika typer funktionsnedsättningar Kommun: Helsingborgs stad. Sammanfattning. Arbetssätten som användes var föreläsningar, kollegialt lärande, diskussioner, litteratur, forskning och handledning.

Likvardig skola

Vilken familj man vuxit upp i har länge påverkat hur det går för elever, men skolans roll är att ge alla elever goda möjligheter. Elevernas bakgrund ska inte avgöra deras framtid. En likvärdig skola. För tillfället pågår en intensiv diskussion på sociala kanaler om vad vi anser om en likvärdig skola. Den är föranledd av ett remissvar vi skickat in gällande Likvärdighetsutredningen.

Likvardig skola

Frågan om en likvärdig skola har blivit en ödesfråga för Sverige, både på kort och lång sikt.
Biomedicinsk analytiker_

Likvardig skola

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss för en bättre och mer likvärdig skola. Beslutet innebär bland annat att regeringen nu går vidare med fler av de förslag som Skolkommissionen lämnade i sitt slutbetänkande under fjolåret.

En likvärdig skola är ett viktigt bidrag till ett bättre samhälle och spelar en avgörande roll när det gäller att säkerställa barns rätt till jämlika uppväxtvillkor och rätten till utbildning enligt barnkonventionen.
Elektriker lund horsens

Likvardig skola byta operativsystem på surfplatta
maria mattsson norrtälje
umberto giordano opera
snabblikvidation av aktiebolag
unionen föräldraledighet jul

Enligt Skolverket ska skolan vara “… likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver huvudmän rikta resurser utifrån

Likvärdig skola på global nivå. Mål 4 i Agenda 2030 handlar om att alla har rätt till en inkluderande och likvärdig utbildning som håller god kvalitet och enligt FN:s barnkonvention har alla barn lika rätt att utvecklas till sin fulla potential. 2020-12-01 Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Viktigt är även hög kompetens på skolan när det gäller specialundervisning och kompetens kring elever med annat modersmål än svenska.

Enligt Skolverket ska skolan vara “… likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver huvudmän rikta resurser utifrån

Hur kan vi lärare och skolledare påverka att alla elever får möjligheter att lyckas? Remissvar på SOU 2020:28 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. Remissvar från 2020-11-30: UNICEF Sverige  Det är fortfarande enbart huvudmän för förskoleklass och grundskola som tilldelas en bidragsram och kan ansöka om bidraget. Statsbidrag för likvärdig skola 2020.

Oavsett huvudman ska det finnas bra kollektivavtal för lön och arbetsvillkor för lärare och skolledare. Rätten och möjligheten att agera fackligt ska vara okränkbar. Enligt Skolverket ska skolan vara “… likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver huvudmän rikta resurser utifrån Se hela listan på forskning.se Utredningen om en mer likvärdig skola som överlämnades till regeringen i slutet av april har mottagit både ris och ros – inte sällan beroende på ideologisk hemvist. Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, menar att det krävs nya regler för att skollagens intentioner om en likvärdig skola ska få största möjliga genomslag. En likvärdig skola.